Wyłączenie odpowiedzialności

Odpowiedzialność za zawartość strony internetowej

Przed opublikowaniem strony internetowej firmy Food Industrie Service jej zawartość dobrana została z wielką starannością. Nie możemy jednakże przejąć odpowiedzialności za zgodność, aktualność czy kompletność zawartych na niej informacji. Food Industrie Service jest zgodnie z § 7 Ustęp 1 TMG (Telemediengesetz) odpowiedzialna za własne materiały udostępnione na stronach własnej oferty internetowej.

Food Industrie Service nie jest jednakże zobowiązana, by pilnować czy też badać obce materiały udostępnione na własnych stronach pod kątem zgodności z §§ 8 do 10 TMG. Zobowiązanie do usunięcia lub zablokowania użytku tych informacji, według ogólnie działającego prawa pozostaje jednakże nietknięte. Jednakże odpowiedzialność ta może być przejęta dopiero od momentu zapoznania się z przypadkiem naruszenia prawa. Po zapoznaniu się ze zgłoszonym naruszeniem prawa, treści narusząjace to prawo będą niezwłocznie usunięte.

Odpowiedzialność za odnośniki

Nasza oferta ujmuje również odnośniki do ofert internetowych osób trzecich, na których zawartość Food Industrie Service nie ma wpływu. Z tego też powodu nie możemy przejąć odpowiedzialności za prezentowane na nich treści. Odpowiedzialność za treści zawarte w odnośnikach na podanych stronach ponosi odpowiednio ich autor bądź ich dostawca. Strony internetowe podane w odnośnikach zostały w momencie redagowania naszej strony odpowiednio sprawdzone czy istnieje możliwość zawierania treści niezgodnych z prawem. Takowych treści w momencie udostępnienia odnośnika nie stwierdzono. Ciągłe kontrolowanie zawartości tych stron, które raz zostały zaakceptowane i sprawdzone że nie posiadają treści naruszających prawo jest niemożliwe. Jakkolwiek, w przypadku zgłoszenia naruszenia prawa, naruszające je odnośniki zostaną przez nas niezwłocznie usunięte.

Prawa autorskie

Staramy sie szanować prawa autorskie innych i publikujemy treści utworzone przez nas, bądź przez wolnych od roszczeń osób trzecich. Treści i materiały stworzone przez Food Industrie Service podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Artykuły osób trzecich są, jako takowe, specjalnie oznakowane. Kopiowanie, rozpowszechnianie, obróbka oraz inne sposoby użytku zawartych na naszych stronach treści poza obszarem działania prawa autorskiego wymagają pisemnej zgody ich autora lub producenta. Wykonywanie kopii tej strony jest dozwolone jedynie w celach prywatnych i niekomercyjnych. W razie naruszenia praw autorskich, Food Industrie Service prosi o kontakt, a tego rodzaju treści będą niezwłocznie usunięte.

Ochrona danych

Pomimo że na naszych stronach pobierane są informacje osobowe (np. nazwisko, adres lub adres e-mail) odbywa się to, o ile to możliwe, tylko dobrowolnie. Używanie naszej strony, w miarę możliwości odbywa się bez podawania danych osobowych. Wszelkie dane osobowe nie będą ujawniane żadnej organizacji zewnętrznej o ile zostaniemy wcześniej przez klienta do tego upoważnieni.

Użytkownik serwisu internetowego przyjmuje do wiadomości, że poczta elektroniczna oraz inne transmisje przechodzące przez Internet mogą być nie pozbawione ingerencji osób trzecich i nie mają charakteru poufnego.

Wyrażamy zdecydowany sprzeciw używaniu naszych danych kontaktowych (udostępnianych przez nas w ramach obowiązku Impressum) do przesyłania nam materiałów reklamowych bądź informacyjnych, które nie zostały przez nas zamówione bądź zlecone. Niniejszym Food Industrie Service deklaruje podjęcie wszystkich dostępnych kroków prawnych w przypadku otrzymania informacji reklamowych np. w postaci poczty elektronicznej zawierającej spam.